Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Motive σε 3 τόμους

Το MOTIVE είναι μια μέθοδος διδασκαλίας για ενήλικες που θέλουν να μάθουν Γερμανικά γρήγορα, στοχευμένα κι αποτελεσματικά. Μέσα από 30 σύντομα κεφάλαια με ξεκάθαρη δομή καλύπτει με εντατικούς ρυθμούς την ύλη των επιπέδων Α1 έως και Β1. Τα ενδιαφέροντα θέματα από την καθημερινή ζωή, τα κείμενα και οι ασκήσεις δίνουν κίνητρο στους μαθητές. Χάρη στην ποικιλία των ασκήσεων στο Βιβλίο ασκήσεων ο μαθητής εξασκεί από την αρχή τη γραμματική και το λεξιλόγιο, αλλά και τις τέσσερις δεξιότητες: την κατανόηση γραπτών κειμένων, την ακουστική κατανόηση, τη γραπτή καθώς και την προφορική έκφραση. Έτσι εξασφαλίζεται η εμπέδωση της ύλης και η επιτυχία στις εξετάσεις του εκάστοτε επιπέδου.

Ένα ιδιαίτερα δυνατό σημείο της διδακτικής σειράς είναι το πλούσιο ακουστικό υλικό, που εκτός από τα κείμενα για τις ακουστικές ασκήσεις, την εξάσκηση στην ακουστική κατανόηση και τις ασκήσεις φωνητικής, περιέχει και τη μαγνητοφώνηση όλων των κειμένων ανάγνωσης του βιβλίου. Επιπλέον, το υλικό αυτό βρίσκεται στη διάθεση και του μαθητή (με τη μορφή ακουστικών cd ή ως δωρεάν download) δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει και να εμπεδώνει ανεξάρτητα την ύλη.

Η μέθοδος MOTIVE διατίθεται σε έναν τόμο ή σε τρεις λεπτούς τόμους.

Στο http://www.hueber.de/motive θα βρείτε δωρεάν τις οδηγίες για τον καθηγητή, επιπλέον διδακτικό υλικό, πρόσθετο βοηθητικό υλικό, καθώς και διαδραστικές online ασκήσεις για τον μαθητή.

Progressionsplan für MOTIVE A1 A2 B1 mit treffend! A2+ und treffend! B1


Top