Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Goethe-Zertifikat C2

Fit fürs Goethe-Zertifikat C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€30,40 €27,36

Deutsch üben, Lesen & Schreiben C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€20,80 €18,72

Deutsch üben, Hören & Sprechen C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€22,30 €20,07

Deutsch üben, Wortschatz & Grammatik C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€20,80 €18,72

Ausdrucksfähigkeit

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€25,80 €23,22

Sprechen - Schreiben - Mitreden

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,50 €26,55

DaF-Palette 2: Verb + Präpositionalobjekt MITTELSTUFE/OBERSTUFE

B2 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,50 €11,25

DaF-Palette 4: Präpositionen OBERSTUFE

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,50 €11,25

DaF-Palette 7: Umformungen OBERSTUFE

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,50 €11,25

DaF-Palette 9: Modalverben OBERSTUFE

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€9,90 €8,91
Top