Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Goethe-Zertifikat C2

Fit fürs Goethe-Zertifikat C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€34,90 €31,41

Prüfung Express, Goethe-Zertifikat C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€22,30 €20,07

Deutsch üben, Lesen & Schreiben C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€24,50 €22,05

Deutsch üben, Hören & Sprechen C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€26,70 €24,03

Deutsch üben, Wortschatz & Grammatik C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€24,50 €22,05

Ausdrucksfähigkeit

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€25,80 €23,22

Sprechen - Schreiben - Mitreden

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,90 €26,91

DaF-Palette 2: Verb + Präpositionalobjekt B2 – C2

B2 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,90 €11,61

DaF-Palette 4: Präpositionen C1 – C2

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,90 €11,61

DaF-Palette 7: Umformungen C1 – C2

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,90 €11,61

DaF-Palette 9: Modalverben OBERSTUFE

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€10,50 €9,45
Top