Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Qualifiziert unterrichten

Neurodidaktik aktuell. Grundlagen für Sprachlehrende

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€44,50 €40,05

Sprache und Fach. Integriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€45,30 €40,77

Herz oder Pistole? Kommunikatives für den Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€45,30 €40,77

Multiple Intelligenzen im DaF-Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€43,00 €38,70

Handbuch Mediendidaktik. Fremdsprachen

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€45,30 €40,77

Sprach-Fluss. Theaterübungen für Sprachunterricht und interkulturelles Lernen (mit eingelegter DVD)

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€40,80 €36,72

Szenisches Lernen. Theaterarbeit im DaF-Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€45,30 €40,77

E-Learning. Handbuch für den Fremdsprachenunterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€43,00 €38,70

Η σειρά αυτή απευθύνεται σε καθηγητές Γερμανικών όλων των επιπέδων με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Διδακτικής των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα.


Top