Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Menschen B1 - Vokabeltaschenbuch (Βιβλίο τσέπης με το λεξιλόγιο του βιβλίου)

ISBN: 978-3-19-731903-2
Συγγραφέας: Daniela Niebisch
Επίπεδο: B1
Buy

Αυτό το πρακτικό βιβλίο τσέπης περιέχει όλο το λεξιλόγιο από το Βιβλίο του μαθητή. Κάθε λήμμα συνοδεύεται από μία πρόταση-παράδειγμα και αρκετό χώρο, για να συμπληρώσει ο μαθητής την ελληνική μετάφραση ή να κάνει άλλες σημειώσεις. Ιδιαίτερα χρήσιμα για την κατανόηση και σωστή εμπέδωση του λεξιλογίου είναι τα πολλά σκίτσα, ενώ θεματικές ομάδες λέξεων παρουσιάζονται σε μία ενιαία εικόνα.

Αυτό το πρακτικό βιβλίο τσέπης περιέχει όλο το λεξιλόγιο από το Βιβλίο του μαθητή. Κάθε λήμμα συνοδεύεται από μία πρόταση-παράδειγμα και αρκετό χώρο, για να συμπληρώσει ο μαθητής την ελληνική μετάφραση ή να κάνει άλλες σημειώσεις. Ιδιαίτερα χρήσιμα για την κατανόηση και σωστή εμπέδωση του λεξιλογίου είναι τα πολλά σκίτσα, ενώ θεματικές ομάδες λέξεων παρουσιάζονται σε μία ενιαία εικόνα.

ISBN: 978-3-19-731903-2
Συγγραφέας: Daniela Niebisch
Επίπεδο: B1
Top