Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sprachmemo Deutsch - Zählen, Messen, Wiegen

ISBN: 978-3-19-889586-3
Επίπεδο: A1 - B1

Το Sprachmemo Deutsch „Zählen, Messen, Wiegen“ περιέχει το βασικό λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «Μετρώ και ζυγίζω», δηλ. τους αριθμούς, τις μονάδες μέτρησης. Υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα: eins-einundzwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, …hundert, hunderteins, zweihundert, tausend, hunderttausend, Million, Milliarde, Breite, Grad Celsius, Gramm, Gewicht, Hektar, Höhe, Kilogramm, Kilometer, Länge, Liter, Meter, Millimeter, der Milliliter, Pfund, Quadratmeter, Tiefe, Zahl, Zentimeter

Το Sprachmemo Deutsch „Zählen, Messen, Wiegen“ περιέχει το βασικό λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «Μετρώ και ζυγίζω», δηλ. τους αριθμούς, τις μονάδες μέτρησης. Υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα: eins-einundzwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, …hundert, hunderteins, zweihundert, tausend, hunderttausend, Million, Milliarde, Breite, Grad Celsius, Gramm, Gewicht, Hektar, Höhe, Kilogramm, Kilometer, Länge, Liter, Meter, Millimeter, der Milliliter, Pfund, Quadratmeter, Tiefe, Zahl, Zentimeter

ISBN: 978-3-19-889586-3
Επίπεδο: A1 - B1
Top