Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sprachmemo Deutsch - Schule, Arbeit, Freizeit

ISBN: 978-3-19-829586-1
Επίπεδο: A1 - B1

Το Sprachmemo Deutsch „Schule, Arbeit, Freizeit“ περιέχει το βασικό λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «Σχολείο, εργασία, ελεύθερος χρόνος», δηλ. το σχολείο, τα επαγγέλματα, η εργασία και ο ελεύθερος χρόνος. Υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα: Anwalt, Arbeiter, Ausstellung, Bäcker, Ball, Bank (für Geldgeschäfte), Baue, Baustelle, Beschäftigung, Beruf, Brief, Briefträger, Bauch, Buchstabe, Büro, Chef, Computer, Drucker, Elektriker, Ferien, Firma, Friseur, Fußball, Gärtner, Gehalt, Geschäft, Gesetz, Kindergarten, Kino, Kollege, Kunde, Lehrer, Maler, Maurer, Metzger, Museum, Papier, Pause, Schaufenster, Schreibtisch, Schule, Schwimmbad, Streik, Student, Telefon, Test, Theater, Universität, Unterschrift, Unterricht, Werkzeug, Wort, Zahl, Zeugnis

Το Sprachmemo Deutsch „Schule, Arbeit, Freizeit“ περιέχει το βασικό λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «Σχολείο, εργασία, ελεύθερος χρόνος», δηλ. το σχολείο, τα επαγγέλματα, η εργασία και ο ελεύθερος χρόνος. Υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα: Anwalt, Arbeiter, Ausstellung, Bäcker, Ball, Bank (für Geldgeschäfte), Baue, Baustelle, Beschäftigung, Beruf, Brief, Briefträger, Bauch, Buchstabe, Büro, Chef, Computer, Drucker, Elektriker, Ferien, Firma, Friseur, Fußball, Gärtner, Gehalt, Geschäft, Gesetz, Kindergarten, Kino, Kollege, Kunde, Lehrer, Maler, Maurer, Metzger, Museum, Papier, Pause, Schaufenster, Schreibtisch, Schule, Schwimmbad, Streik, Student, Telefon, Test, Theater, Universität, Unterschrift, Unterricht, Werkzeug, Wort, Zahl, Zeugnis

ISBN: 978-3-19-829586-1
Επίπεδο: A1 - B1
Top