Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sprachmemo Deutsch - Durch das Jahr

ISBN: 978-3-19-839586-8
Επίπεδο: A1

Το Sprachmemo Deutsch „Durch das Jahr“ περιέχει το βασικό λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «Κάθε εποχή του χρόνου», δηλ. ο χρόνος, οι εποχές, οι μήνες, οι μέρες, τα διαστήματα της ημέρας, οι αριθμοί (1-12). Υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα: Abend, acht, elf, April, August, Dezember, Dienstag, Donnerstag, drei, eins, Februar, Freitag, Frühling, fünf, der Herbst, Jahr, Jahreszeiten, Januar, Juni, Juli, Kalender, März, Mai, Minute, Mittagszeit, Mittwoch, Monat, Mond, Montag, Nachmittag, Nacht, neun, November, Oktober, Samstag, sechs, Sekunde, September, sieben, Sommer, Sonne, Sonntag, Stern, Stunde, Tag, Uhr, Uhrzeit, vier, Vormittag, Winter, Woche, zehn, zwei, zwölf

Το Sprachmemo Deutsch „Durch das Jahr“ περιέχει το βασικό λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «Κάθε εποχή του χρόνου», δηλ. ο χρόνος, οι εποχές, οι μήνες, οι μέρες, τα διαστήματα της ημέρας, οι αριθμοί (1-12). Υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα: Abend, acht, elf, April, August, Dezember, Dienstag, Donnerstag, drei, eins, Februar, Freitag, Frühling, fünf, der Herbst, Jahr, Jahreszeiten, Januar, Juni, Juli, Kalender, März, Mai, Minute, Mittagszeit, Mittwoch, Monat, Mond, Montag, Nachmittag, Nacht, neun, November, Oktober, Samstag, sechs, Sekunde, September, sieben, Sommer, Sonne, Sonntag, Stern, Stunde, Tag, Uhr, Uhrzeit, vier, Vormittag, Winter, Woche, zehn, zwei, zwölf

ISBN: 978-3-19-839586-8
Επίπεδο: A1
Top