Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sprachmemo Deutsch - Natur und Tiere

ISBN: 978-3-19-869586-9
Επίπεδο: A1 - B1

Το Sprachmemo Deutsch „Natur und Tiere“ περιέχει το βασικό λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «Φύση και ζώα», δηλ. τα ζώα, τα φυτά, η φύση. Υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα: Bach, Baum, Berg, Biene, Blatt, Blüte, Blume, Feld, Fisch, Fluss, Frost, Fuchs, Gras, Gebirge, Hagel, Hase, Hirsch, Huhn, Hund, Igel, Insekt, Insel, Käfer, Katze, Kuh, Landschaft, Laubbaum, Meer, Nadelbaum, Nebel, Obstbaum, Park, Pilz, Regen, Pflanze, Reh, Rind, Schaf, Schlange, Schnee, See, Schmetterling, Schnecke, Schwein, Sonne, Strauch, Tal, Tier, Vogel, Wald, Wiese, Wind, Wolke, Wüste

Το Sprachmemo Deutsch „Natur und Tiere“ περιέχει το βασικό λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «Φύση και ζώα», δηλ. τα ζώα, τα φυτά, η φύση. Υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα: Bach, Baum, Berg, Biene, Blatt, Blüte, Blume, Feld, Fisch, Fluss, Frost, Fuchs, Gras, Gebirge, Hagel, Hase, Hirsch, Huhn, Hund, Igel, Insekt, Insel, Käfer, Katze, Kuh, Landschaft, Laubbaum, Meer, Nadelbaum, Nebel, Obstbaum, Park, Pilz, Regen, Pflanze, Reh, Rind, Schaf, Schlange, Schnee, See, Schmetterling, Schnecke, Schwein, Sonne, Strauch, Tal, Tier, Vogel, Wald, Wiese, Wind, Wolke, Wüste

ISBN: 978-3-19-869586-9
Επίπεδο: A1 - B1
Top