Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Dabei! B1.2 – Audio-CDs

ISBN: 978-3-19-021783-0

Τα CD περιέχουν όλα τα ακουστικά κείμενα από το Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων. Το ακουστικό υλικό διατίθεται εναλλακτικά και ως δωρεάν MP3-download: https://hueber.de/dabei/download 

Τα CD περιέχουν όλα τα ακουστικά κείμενα από το Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων. Το ακουστικό υλικό διατίθεται εναλλακτικά και ως δωρεάν MP3-download: https://hueber.de/dabei/download 

ISBN: 978-3-19-021783-0
Top