Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Dabei! A1.1 – Medienpaket (Οπτικοακουστικό πακέτο)

ISBN: 978-3-19-531778-8

Το οπτικοακουστικό πακέτο προορίζεται για τον καθηγητή και περιλαμβάνει τα CD με τα ακουστικά κείμενα από το Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων, καθώς και ένα DVD με τρεις μικρές ταινίες, που συνοδεύουν τις θεματικές ενότητες του βιβλίου.

Το ακουστικό υλικό διατίθεται εναλλακτικά και ως δωρεάν MP3-download στο: https://hueber.de/dabei/download 

Το οπτικοακουστικό πακέτο προορίζεται για τον καθηγητή και περιλαμβάνει τα CD με τα ακουστικά κείμενα από το Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων, καθώς και ένα DVD με τρεις μικρές ταινίες, που συνοδεύουν τις θεματικές ενότητες του βιβλίου.

Το ακουστικό υλικό διατίθεται εναλλακτικά και ως δωρεάν MP3-download στο: https://hueber.de/dabei/download 

ISBN: 978-3-19-531778-8
Top