Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Vielfalt B2.1 – Kurs- und Arbeitsbuch plus interaktive Version (Βιβλίο του μαθητή και Βιβλίο ασκήσεων με ενσωματωμένο κωδικό για ψηφιακή χρήση)

ISBN: 978-3-19-201037-8
Συγγραφείς: Dagmar Giersberg, Arwen Schnack, Urs Luger, Oliver Bayerlein, Linda Fromme, Franz Specht
Ηλικίες: από 16 ετών
Επίπεδο: B2/1
Buy

Η διδακτική σειρά Vielfalt οδηγεί μέσα από δύο λεπτούς τόμους, B2.1 και B2.2, στο επίπεδο B2. Ο τόμος B2.1 περιέχει τα πρώτα 12 κεφάλαια του επιπέδου B2.

Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει:

 • 12 κεφάλαια με 4 σελίδες το καθένα, χωρισμένα σε 4 θεματικές ενότητες
 • μια εισαγωγική ταινία μικρού μήκους ανά θεματική ενότητα με τους πρωταγωνιστές των αντίστοιχων κεφαλαίων
 • επίκαιρα και πολύπλευρα θέματα που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα
 • πολλά διαφορετικά είδη κειμένων από τον έντυπο και τον ψηφιακό κόσμο, που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία στη χρήση της γλώσσας

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:

 • τις ενότητες Λεξιλόγιο, Γραμματική και Επικοινωνία
 • ένα σύντομο φιλμ
 • ένα επεξηγηματικό βιντεοκλίπ για κάθε γραμματικό φαινόμενο, ιδανικό για την ατομική μάθηση

Κάθε θεματική ενότητα ολοκληρώνεται με:

 • τις σελίδες EXTRA BERUF με θέματα από τον χώρο της εργασίας
 • εικόνες και κείμενα με γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό ενδιαφέρον, πάνω σε ένα πολύπλευρο θέμα

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει:

 • μια συστηματική επανάληψη ήδη γνωστού λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων
 • ποικιλία ασκήσεων λεξιλογίου, γραμματικής, σχηματισμού λέξεων, εκφραστικών μέσων και ορθής προφοράς
 • ενδιαφέροντα θέματα για την εξάσκηση του γραπτού λόγου
 • ένα τεστ αυτοαξιολόγησης ανά κεφάλαιο
 • διαδραστικές ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης ανάλογα με το αποτέλεσμα στο τεστ αυτοαξιολόγησης
 • υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις του επιπέδου Β2, όπως το Goethe-Zertifikat B2 και το ÖSD Zertifikat B2, σε κάθε θεματική ενότητα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει:

 • μια συνοπτική παρουσίαση της γραμματικής, του απαραίτητου λεξιλογίου και των εκφραστικών μέσων
 • μια αλφαβητική παρουσίαση επιπλέον μεθόδων συνεργασίας στο μάθημα για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών

Όλο το ακουστικό υλικό της διδακτικής σειράς καθώς και λύσεις, πλάνα οργάνωσης μαθήματος, τεστ κατάταξης, η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων, μια λίστα με όλες τις ασκήσεις του βιβλίου που προετοιμάζουν για τις εξετάσεις του επιπέδου Β2 κ.ά. διατίθενται ως δωρεάν download: https://www.hueber.de/vielfalt/einsetzen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (STARTCODE)

Probeseiten & Videos

Einstufungstest – Aufgabenblatt B2.1
Einstufungstest – Korrekturschablone B2.1
Progressionsplan für Vielfalt B2.1- und B2.2-Kurse mit Mein Grammatiktraining B2

Η διδακτική σειρά Vielfalt οδηγεί μέσα από δύο λεπτούς τόμους, B2.1 και B2.2, στο επίπεδο B2. Ο τόμος B2.1 περιέχει τα πρώτα 12 κεφάλαια του επιπέδου B2.

Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει:

 • 12 κεφάλαια με 4 σελίδες το καθένα, χωρισμένα σε 4 θεματικές ενότητες
 • μια εισαγωγική ταινία μικρού μήκους ανά θεματική ενότητα με τους πρωταγωνιστές των αντίστοιχων κεφαλαίων
 • επίκαιρα και πολύπλευρα θέματα που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα
 • πολλά διαφορετικά είδη κειμένων από τον έντυπο και τον ψηφιακό κόσμο, που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία στη χρήση της γλώσσας

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:

 • τις ενότητες Λεξιλόγιο, Γραμματική και Επικοινωνία
 • ένα σύντομο φιλμ
 • ένα επεξηγηματικό βιντεοκλίπ για κάθε γραμματικό φαινόμενο, ιδανικό για την ατομική μάθηση

Κάθε θεματική ενότητα ολοκληρώνεται με:

 • τις σελίδες EXTRA BERUF με θέματα από τον χώρο της εργασίας
 • εικόνες και κείμενα με γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό ενδιαφέρον, πάνω σε ένα πολύπλευρο θέμα

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει:

 • μια συστηματική επανάληψη ήδη γνωστού λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων
 • ποικιλία ασκήσεων λεξιλογίου, γραμματικής, σχηματισμού λέξεων, εκφραστικών μέσων και ορθής προφοράς
 • ενδιαφέροντα θέματα για την εξάσκηση του γραπτού λόγου
 • ένα τεστ αυτοαξιολόγησης ανά κεφάλαιο
 • διαδραστικές ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης ανάλογα με το αποτέλεσμα στο τεστ αυτοαξιολόγησης
 • υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις του επιπέδου Β2, όπως το Goethe-Zertifikat B2 και το ÖSD Zertifikat B2, σε κάθε θεματική ενότητα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει:

 • μια συνοπτική παρουσίαση της γραμματικής, του απαραίτητου λεξιλογίου και των εκφραστικών μέσων
 • μια αλφαβητική παρουσίαση επιπλέον μεθόδων συνεργασίας στο μάθημα για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών

Όλο το ακουστικό υλικό της διδακτικής σειράς καθώς και λύσεις, πλάνα οργάνωσης μαθήματος, τεστ κατάταξης, η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων, μια λίστα με όλες τις ασκήσεις του βιβλίου που προετοιμάζουν για τις εξετάσεις του επιπέδου Β2 κ.ά. διατίθενται ως δωρεάν download: https://www.hueber.de/vielfalt/einsetzen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (STARTCODE)

Probeseiten & Videos

Einstufungstest – Aufgabenblatt B2.1
Einstufungstest – Korrekturschablone B2.1
Progressionsplan für Vielfalt B2.1- und B2.2-Kurse mit Mein Grammatiktraining B2

ISBN: 978-3-19-201037-8
Συγγραφείς: Dagmar Giersberg, Arwen Schnack, Urs Luger, Oliver Bayerlein, Linda Fromme, Franz Specht
Ηλικίες: από 16 ετών
Επίπεδο: B2/1
Top