Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Vielfalt B1+ – Kurs- und Arbeitsbuch plus interaktive Version

ISBN: 978-3-19-001036-3
Συγγραφείς: Isabel Buchwald-Wargenau, Dagmar Giersberg, Urs Luger, Lukas Mayrhofer, Daniela Niebisch, Arwen Schnack, Christiane Seuthe
Ηλικίες: από 16 ετών
Επίπεδο: B1+
Buy

Το Vielfalt B1+ επαναλαμβάνει και εμπεδώνει την ύλη του επιπέδου Β1 και οδηγεί σε έναν λεπτό τόμο στο επίπεδο B1+.

Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει:

 • 12 κεφάλαια με 4 σελίδες το καθένα, χωρισμένα σε 4 θεματικές ενότητες
 • μια εισαγωγική ταινία μικρού μήκους ανά θεματική ενότητα με τους πρωταγωνιστές των αντίστοιχων κεφαλαίων
 • επίκαιρα και πολύπλευρα θέματα που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα
 • ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών και αναλογικών θεμάτων που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία στη χρήση της γλώσσας

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:

 • τις ενότητες Λεξιλόγιο, Γραμματική και Επικοινωνία
 • ένα σύντομο φιλμ
 • ένα επεξηγηματικό βιντεοκλίπ για τα γραμματικά φαινόμενα, ιδανικό για την ατομική μάθηση

Κάθε θεματική ενότητα ολοκληρώνεται με:

 • τις σελίδες EXTRA BERUF με θέματα από τον χώρο της εργασίας
 • εικόνες και κείμενα με γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό ενδιαφέρον, πάνω σε ένα πολύπλευρο θέμα

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει:

 • ποικιλία ασκήσεων λεξιλογίου, γραμματικής, σχηματισμού λέξεων, εκφραστικών μέσων και ορθής προφοράς
 • ενδιαφέροντα θέματα για την εξάσκηση του γραπτού λόγου
 • ένα τεστ αυτοαξιολόγησης ανά κεφάλαιο
 • διαδραστικές ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης ανάλογα με το αποτέλεσμα στο τεστ
 • υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Zertifikat B1 σε κάθε θεματική ενότητα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει:

 • μια συνοπτική παρουσίαση της γραμματικής, του απαραίτητου λεξιλογίου και των εκφραστικών μέσων
 • μια αλφαβητική παρουσίαση επιπλέον μεθόδων συνεργασίας στο μάθημα για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών

Όλο το ακουστικό υλικό της διδακτικής σειράς καθώς και λύσεις, πλάνα οργάνωσης μαθήματος, τεστ κατάταξης, η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων, μια συνοπτική παρουσίαση των εξετάσεων για τις οποίες η σειρά περιέχει ασκήσεις προετοιμασίας κ.ά. διατίθενται ως δωρεάν download: https://www.hueber.de/vielfalt/einsetzen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (STARTCODE)

Probeseiten & Videos

Einstufungstest – Aufgabenblatt B1+
Einstufungstest – Korrekturschablone B1+

Το Vielfalt B1+ επαναλαμβάνει και εμπεδώνει την ύλη του επιπέδου Β1 και οδηγεί σε έναν λεπτό τόμο στο επίπεδο B1+.

Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει:

 • 12 κεφάλαια με 4 σελίδες το καθένα, χωρισμένα σε 4 θεματικές ενότητες
 • μια εισαγωγική ταινία μικρού μήκους ανά θεματική ενότητα με τους πρωταγωνιστές των αντίστοιχων κεφαλαίων
 • επίκαιρα και πολύπλευρα θέματα που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα
 • ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών και αναλογικών θεμάτων που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία στη χρήση της γλώσσας

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:

 • τις ενότητες Λεξιλόγιο, Γραμματική και Επικοινωνία
 • ένα σύντομο φιλμ
 • ένα επεξηγηματικό βιντεοκλίπ για τα γραμματικά φαινόμενα, ιδανικό για την ατομική μάθηση

Κάθε θεματική ενότητα ολοκληρώνεται με:

 • τις σελίδες EXTRA BERUF με θέματα από τον χώρο της εργασίας
 • εικόνες και κείμενα με γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό ενδιαφέρον, πάνω σε ένα πολύπλευρο θέμα

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει:

 • ποικιλία ασκήσεων λεξιλογίου, γραμματικής, σχηματισμού λέξεων, εκφραστικών μέσων και ορθής προφοράς
 • ενδιαφέροντα θέματα για την εξάσκηση του γραπτού λόγου
 • ένα τεστ αυτοαξιολόγησης ανά κεφάλαιο
 • διαδραστικές ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης ανάλογα με το αποτέλεσμα στο τεστ
 • υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Zertifikat B1 σε κάθε θεματική ενότητα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει:

 • μια συνοπτική παρουσίαση της γραμματικής, του απαραίτητου λεξιλογίου και των εκφραστικών μέσων
 • μια αλφαβητική παρουσίαση επιπλέον μεθόδων συνεργασίας στο μάθημα για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών

Όλο το ακουστικό υλικό της διδακτικής σειράς καθώς και λύσεις, πλάνα οργάνωσης μαθήματος, τεστ κατάταξης, η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων, μια συνοπτική παρουσίαση των εξετάσεων για τις οποίες η σειρά περιέχει ασκήσεις προετοιμασίας κ.ά. διατίθενται ως δωρεάν download: https://www.hueber.de/vielfalt/einsetzen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (STARTCODE)

Probeseiten & Videos

Einstufungstest – Aufgabenblatt B1+
Einstufungstest – Korrekturschablone B1+

ISBN: 978-3-19-001036-3
Συγγραφείς: Isabel Buchwald-Wargenau, Dagmar Giersberg, Urs Luger, Lukas Mayrhofer, Daniela Niebisch, Arwen Schnack, Christiane Seuthe
Ηλικίες: από 16 ετών
Επίπεδο: B1+
Top