Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

TOPFIT B1 - Glossar (Γλωσσάριο)

ISBN: 978-960-465-101-6
Συγγραφέας: Maria Papadopoulou
Επίπεδο: B1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το Γλωσσάριο περιέχει το λεξιλόγιο όλων των τεστ του βιβλίου, καθώς και την απόδοσή του στα ελληνικά με βάση τη σημασία που έχει στο κείμενο. Οι λέξεις και εκφράσεις παρατίθενται με όλα τα χρήσιμα στοιχεία για την εκμάθησή τους, ενώ τα ουσιαστικά δίνονται με διαφορετικό χρώμα ανά γένος. Το βασικό λεξιλόγιο, που πρέπει να μάθουν οι μαθητές/μαθήτριες οπωσδήποτε, δίνεται με έντονα γράμματα.   

Το Γλωσσάριο περιέχει το λεξιλόγιο όλων των τεστ του βιβλίου, καθώς και την απόδοσή του στα ελληνικά με βάση τη σημασία που έχει στο κείμενο. Οι λέξεις και εκφράσεις παρατίθενται με όλα τα χρήσιμα στοιχεία για την εκμάθησή τους, ενώ τα ουσιαστικά δίνονται με διαφορετικό χρώμα ανά γένος. Το βασικό λεξιλόγιο, που πρέπει να μάθουν οι μαθητές/μαθήτριες οπωσδήποτε, δίνεται με έντονα γράμματα.   

ISBN: 978-960-465-101-6
Συγγραφέας: Maria Papadopoulou
Επίπεδο: B1
Top