Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Ohnɘ Flɘiß kɘin Prɘis – Διδάσκοντας Γερμανικά σε μαθητές με ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ISBN: 978-960-465-099-6
Συγγραφέας: Σοφία Π. Τσακαλίδου
Buy

Το Βιβλίο Ohnɘ Flɘin Prɘis απευθύνεται σε καθηγητές Γερμανικών, που θέλουν να στηρίξουν τους μαθητές με Δυσλεξία. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα πολύτιμο βοήθημα για το μάθημα των Γερμανικών, καθώς σας προσφέρει χρήσιμα εργαλεία, για να αναγνωρίσετε πιθανές δυσκολίες και να ενισχύσετε ανάλογα την απόδοση των μαθητών σας. Χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά της Δυσλεξίας κατά την εκμάθηση των Γερμανικών και διατυπώνονται σύγχρονες προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δραστηριότητες αξιολόγησης και καταγραφής των δυσκολιών στους τομείς της φωνολογικής επίγνωσης, ορθογραφημένης γραφής και κατανόησης γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων, ενώ στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται δραστηριότητες για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών με Δυσλεξία. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1.

Το Βιβλίο συνοδεύεται από ένα τεύχος με έγχρωμα ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για φωτοτυπία και χρήση στο μάθημα.

Μια ματιά στο βιβλίο

Το Βιβλίο Ohnɘ Flɘin Prɘis απευθύνεται σε καθηγητές Γερμανικών, που θέλουν να στηρίξουν τους μαθητές με Δυσλεξία. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα πολύτιμο βοήθημα για το μάθημα των Γερμανικών, καθώς σας προσφέρει χρήσιμα εργαλεία, για να αναγνωρίσετε πιθανές δυσκολίες και να ενισχύσετε ανάλογα την απόδοση των μαθητών σας. Χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά της Δυσλεξίας κατά την εκμάθηση των Γερμανικών και διατυπώνονται σύγχρονες προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δραστηριότητες αξιολόγησης και καταγραφής των δυσκολιών στους τομείς της φωνολογικής επίγνωσης, ορθογραφημένης γραφής και κατανόησης γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων, ενώ στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται δραστηριότητες για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών με Δυσλεξία. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1.

Το Βιβλίο συνοδεύεται από ένα τεύχος με έγχρωμα ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για φωτοτυπία και χρήση στο μάθημα.

Μια ματιά στο βιβλίο

ISBN: 978-960-465-099-6
Συγγραφέας: Σοφία Π. Τσακαλίδου
Top