Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Deutsch üben, Lesen & Schreiben C1

ISBN: 978-3-19-697493-5
Συγγραφείς: Franziska Bader, Corinna Kölblin
Επίπεδο: Γ1
Buy

Βιβλίο εξάσκησης, που περιέχει ποικιλία ασκήσεων κατανόησης γραπτών κειμένων, καθώς και θέματα εκθέσεων για περισσότερη σιγουριά στη γραπτή έκφραση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat C1 και το ÖSD Zertifikat C1. Για τον σκοπό αυτό, εξασκούνται στο βιβλίο όλοι οι σχετικοί τύποι ασκήσεων και παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη κειμένου, όπως blog, e-mail, περιγραφή γραφήματος, συνέντευξη, συμβουλευτικό έντυπο, κριτική, τοποθέτηση, άρθρο περιοδικού.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι λύσεις όλων των ασκήσεων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου 1
Δείγμα κειμένου 2

Βιβλίο εξάσκησης, που περιέχει ποικιλία ασκήσεων κατανόησης γραπτών κειμένων, καθώς και θέματα εκθέσεων για περισσότερη σιγουριά στη γραπτή έκφραση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat C1 και το ÖSD Zertifikat C1. Για τον σκοπό αυτό, εξασκούνται στο βιβλίο όλοι οι σχετικοί τύποι ασκήσεων και παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη κειμένου, όπως blog, e-mail, περιγραφή γραφήματος, συνέντευξη, συμβουλευτικό έντυπο, κριτική, τοποθέτηση, άρθρο περιοδικού.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι λύσεις όλων των ασκήσεων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου 1
Δείγμα κειμένου 2
ISBN: 978-3-19-697493-5
Συγγραφείς: Franziska Bader, Corinna Kölblin
Επίπεδο: Γ1
Top