Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Deutsch üben, Hören & Sprechen C1

ISBN: 978-3-19-747493-9
Συγγραφέας: Anneli Billina
Επίπεδο: Γ1
Buy

Το υλικό εξάσκησης αποτελείται από το βιβλίο και τα ακουστικά κείμενα, που διατίθενται ως δωρεάν download. Περιέχει ποικιλία ασκήσεων κατανόησης ακουστικών κειμένων και προφορικής έκφρασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat C1 και το ÖSD Zertifikat C1. Για τον σκοπό αυτό, εξασκούνται στην ακουστική κατανόηση ιδιαίτερα οι απαιτητικές δεξιότητες της τήρησης σημειώσεων και της συμπλήρωσης κειμένων, ενώ στην προφορική έκφραση η προετοιμασία σύντομων παρουσιάσεων. Μια συστηματική εξάσκηση λεξιλογίου σε απαιτητικό επίπεδο, καθώς και η επανάληψη επιλεγμένων εκφραστικών μέσων και γραμματικών φαινομένων ολοκληρώνουν το υλικό προετοιμασίας.

Το βιβλίο περιέχει επίσης την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων και τις λύσεις ή προτάσεις λύσεων όλων των ασκήσεων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
Ακουστικό υλικό

Το υλικό εξάσκησης αποτελείται από το βιβλίο και τα ακουστικά κείμενα, που διατίθενται ως δωρεάν download. Περιέχει ποικιλία ασκήσεων κατανόησης ακουστικών κειμένων και προφορικής έκφρασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat C1 και το ÖSD Zertifikat C1. Για τον σκοπό αυτό, εξασκούνται στην ακουστική κατανόηση ιδιαίτερα οι απαιτητικές δεξιότητες της τήρησης σημειώσεων και της συμπλήρωσης κειμένων, ενώ στην προφορική έκφραση η προετοιμασία σύντομων παρουσιάσεων. Μια συστηματική εξάσκηση λεξιλογίου σε απαιτητικό επίπεδο, καθώς και η επανάληψη επιλεγμένων εκφραστικών μέσων και γραμματικών φαινομένων ολοκληρώνουν το υλικό προετοιμασίας.

Το βιβλίο περιέχει επίσης την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων και τις λύσεις ή προτάσεις λύσεων όλων των ασκήσεων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
Ακουστικό υλικό
ISBN: 978-3-19-747493-9
Συγγραφέας: Anneli Billina
Επίπεδο: Γ1
Top