Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Deutsch Sprachkurs Plus B1. A German Self-Study Course for Beginners

ISBN: 978-3-19-249475-8
Συγγραφέας: Sabine Hohmann
Ηλικίες: Ενήλικες
Επίπεδο: B1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το πακέτο εκμάθησης αποτελείται από 16 κεφάλαια, που περιέχουν την ύλη του επιπέδου Β1. Κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε μικρές εύχρηστες ενότητες, όπου γίνεται αμέσως και η εξάσκηση στα φαινόμενα που διδάσκονται. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει ένα δισέλιδο, που περιέχει το λεξιλόγιο και τη γραμματική, καθώς και ένα κείμενο με πληροφορίες για τις γερμανόφωνες χώρες. Ανά τέσσερα κεφάλαια σχηματίζεται μία θεματική ενότητα, που κλείνει με πλούσιο υλικό για επανάληψη όλων των δεξιοτήτων (κατανόηση ακουστικών και γραπτών κειμένων, γραπτός και προφορικός λόγος), του λεξιλογίου και της γραμματικής των κεφαλαίων. Επιπλέον κίνητρο για μάθηση δίνει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία, που παρουσιάζεται σε συνέχειες.

Περιεχόμενα
Δείγμα γραπτού κειμένου
Δείγμα ακουστικού κειμένου 1
Δείγμα ακουστικού κειμένου 2
Δείγμα ακουστικού κειμένου 3
Δείγμα ακουστικού κειμένου 4
Δείγμα ακουστικού κειμένου 5

Το πακέτο εκμάθησης αποτελείται από 16 κεφάλαια, που περιέχουν την ύλη του επιπέδου Β1. Κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε μικρές εύχρηστες ενότητες, όπου γίνεται αμέσως και η εξάσκηση στα φαινόμενα που διδάσκονται. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει ένα δισέλιδο, που περιέχει το λεξιλόγιο και τη γραμματική, καθώς και ένα κείμενο με πληροφορίες για τις γερμανόφωνες χώρες. Ανά τέσσερα κεφάλαια σχηματίζεται μία θεματική ενότητα, που κλείνει με πλούσιο υλικό για επανάληψη όλων των δεξιοτήτων (κατανόηση ακουστικών και γραπτών κειμένων, γραπτός και προφορικός λόγος), του λεξιλογίου και της γραμματικής των κεφαλαίων. Επιπλέον κίνητρο για μάθηση δίνει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία, που παρουσιάζεται σε συνέχειες.

Περιεχόμενα
Δείγμα γραπτού κειμένου
Δείγμα ακουστικού κειμένου 1
Δείγμα ακουστικού κειμένου 2
Δείγμα ακουστικού κειμένου 3
Δείγμα ακουστικού κειμένου 4
Δείγμα ακουστικού κειμένου 5
ISBN: 978-3-19-249475-8
Συγγραφέας: Sabine Hohmann
Ηλικίες: Ενήλικες
Επίπεδο: B1
Top