Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sprechen - Schreiben - Mitreden

ISBN: 978-960-7507-33-4
Συγγραφείς: Jo Glotz-Kastanis, Doris Tippmann
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το Sprechen - Schreiben - Mitreden είναι ένα βιβλίο εξάσκησης του γραπτού λόγου (έκθεση) και του προφορικού (διάλεξη) στην ανώτερη βαθμίδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήδη από το επίπεδο C1 και προετοιμάζει κυρίως για την άσκηση 1 της προφορικής εξέτασης και την άσκηση 2 της γραπτής εξέτασης του Goethe-Zertifikat C2, καθώς και για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Γερμανική Φιλολογία. Παράλληλα συμβάλλει με τη συστηματική γλωσσική εξάσκηση στη βελτίωση του τρόπου έκφρασης και του λεξιλογίου.
Ένα εισαγωγικό κεφάλαιο πραγματεύεται τις διάφορες μορφές διατύπωσης των ερωτημάτων και της δομής της έκθεσης και της διάλεξης όπως και τους διάφορους τρόπους παρουσίασης ενός θέματος. Tα 30 κεφάλαια που ακολουθούν επεξεργάζονται ισάριθμες θεματικές ενότητες από άποψη περιεχομένου και λεξιλογίου. Σε κάθε κεφάλαιο επιλέγεται ένα θέμα, το οποίο αναπτύσσεται διεξοδικά. Παράλληλα παρέχονται στο μαθητή σημαντικές βασικές γνώσεις, εκφραστικά μέσα και τρόποι διατύπωσης, καθώς και ένας σκελετός ως παράδειγμα για τη δομή του κειμένου. Ακολουθούν γλωσσικές ασκήσεις συναφείς με το θέμα και περιεκτικότατες λίστες λεξιλογίου που συμβάλλουν καθοριστικά σε έναν εύστοχο τρόπο έκφρασης. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με επιπλέον θέματα προς ανάπτυξη πάνω στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, τα οποία ο μαθητής μπορεί να επεξεργαστεί πλέον μόνος του. Ένα παράρτημα στο τέλος του βιβλίου με όλα τα εκφραστικά μέσα, στο οποίο μπορεί να ανατρέχει ο μαθητής ανά πάσα στιγμή, ολοκληρώνει το πολύτιμο αυτό βοήθημα.

Τεύχος με Λύσεις
Μια ματιά στο βιβλίο

Το Sprechen - Schreiben - Mitreden είναι ένα βιβλίο εξάσκησης του γραπτού λόγου (έκθεση) και του προφορικού (διάλεξη) στην ανώτερη βαθμίδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήδη από το επίπεδο C1 και προετοιμάζει κυρίως για την άσκηση 1 της προφορικής εξέτασης και την άσκηση 2 της γραπτής εξέτασης του Goethe-Zertifikat C2, καθώς και για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Γερμανική Φιλολογία. Παράλληλα συμβάλλει με τη συστηματική γλωσσική εξάσκηση στη βελτίωση του τρόπου έκφρασης και του λεξιλογίου.
Ένα εισαγωγικό κεφάλαιο πραγματεύεται τις διάφορες μορφές διατύπωσης των ερωτημάτων και της δομής της έκθεσης και της διάλεξης όπως και τους διάφορους τρόπους παρουσίασης ενός θέματος. Tα 30 κεφάλαια που ακολουθούν επεξεργάζονται ισάριθμες θεματικές ενότητες από άποψη περιεχομένου και λεξιλογίου. Σε κάθε κεφάλαιο επιλέγεται ένα θέμα, το οποίο αναπτύσσεται διεξοδικά. Παράλληλα παρέχονται στο μαθητή σημαντικές βασικές γνώσεις, εκφραστικά μέσα και τρόποι διατύπωσης, καθώς και ένας σκελετός ως παράδειγμα για τη δομή του κειμένου. Ακολουθούν γλωσσικές ασκήσεις συναφείς με το θέμα και περιεκτικότατες λίστες λεξιλογίου που συμβάλλουν καθοριστικά σε έναν εύστοχο τρόπο έκφρασης. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με επιπλέον θέματα προς ανάπτυξη πάνω στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, τα οποία ο μαθητής μπορεί να επεξεργαστεί πλέον μόνος του. Ένα παράρτημα στο τέλος του βιβλίου με όλα τα εκφραστικά μέσα, στο οποίο μπορεί να ανατρέχει ο μαθητής ανά πάσα στιγμή, ολοκληρώνει το πολύτιμο αυτό βοήθημα.

Τεύχος με Λύσεις
Μια ματιά στο βιβλίο
ISBN: 978-960-7507-33-4
Συγγραφείς: Jo Glotz-Kastanis, Doris Tippmann
Top