Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Schritte international im Beruf - Deutsch für … Ihren Beruf

ISBN: 978-3-19-671851-5
Συγγραφείς: Gloria Bosch, Kristine Dahmen, Ulrike Haas
Ηλικίες: Ενήλικες μαθητές
Επίπεδο: A2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το Deutsch für Ihren … Beruf είναι μία συλλογή υλικού για φωτοτυπία και απευθύνεται σε καθηγητές, που θα ήθελαν να εμπλουτίσουν το μάθημα των Γερμανικών με πρόσθετο λεξιλόγιο για χρήση στο χώρο εργασίας. Περιέχει υλικό για 20 διαφορετικά επαγγέλματα (νοσηλευτές, μηχανικοί, προσωπικό σε ξενοδοχεία και αεροδρόμια κ.ά.) με έγχρωμες εικόνες των αντίστοιχων χώρων εργασίας, εξειδικευμένο λεξιλόγιο και εκφραστικά μέσα. Για κάθε επάγγελμα υπάρχουν 6 έως 8 σελίδες που περιέχουν ασκήσεις λεξιλογίου, παιχνίδια ρόλων καθώς και ασκήσεις ανάγνωσης και γραπτού λόγου για την εισαγωγή του σχετικού λεξιλογίου, των εκφραστικών μέσων και των κειμένων.

Το Deutsch für Ihren … Beruf είναι μία συλλογή υλικού για φωτοτυπία και απευθύνεται σε καθηγητές, που θα ήθελαν να εμπλουτίσουν το μάθημα των Γερμανικών με πρόσθετο λεξιλόγιο για χρήση στο χώρο εργασίας. Περιέχει υλικό για 20 διαφορετικά επαγγέλματα (νοσηλευτές, μηχανικοί, προσωπικό σε ξενοδοχεία και αεροδρόμια κ.ά.) με έγχρωμες εικόνες των αντίστοιχων χώρων εργασίας, εξειδικευμένο λεξιλόγιο και εκφραστικά μέσα. Για κάθε επάγγελμα υπάρχουν 6 έως 8 σελίδες που περιέχουν ασκήσεις λεξιλογίου, παιχνίδια ρόλων καθώς και ασκήσεις ανάγνωσης και γραπτού λόγου για την εισαγωγή του σχετικού λεξιλογίου, των εκφραστικών μέσων και των κειμένων.

ISBN: 978-3-19-671851-5
Συγγραφείς: Gloria Bosch, Kristine Dahmen, Ulrike Haas
Ηλικίες: Ενήλικες μαθητές
Επίπεδο: A2
Top