Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Deutsch üben, Hören & Sprechen C2

ISBN: 978-3-19-847493-8
Συγγραφέας: Anneli Billina
Επίπεδο: C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το υλικό εξάσκησης αποτελείται από το βιβλίο και τα ακουστικά κείμενα, που διατίθενται ως δωρεάν download. Περιέχει ποικιλία ασκήσεων κατανόησης ακουστικών κειμένων και προφορικής έκφρασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat C2 και το ÖSD Zertifikat C2. Στα πλαίσια αυτά, η ακουστική κατανόηση έχει ως κύριο άξονα ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και διαλέξεις απαιτητικού γλωσσικού επιπέδου, που συνοδεύονται από ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, αλλά και ασκήσεις που εξασκούν την τήρηση σημειώσεων.

Στην προφορική έκφραση εξασκείται η προετοιμασία παρουσιάσεων, η περίληψη και η συζήτηση. Το υλικό προετοιμασίας ολοκληρώνεται με μια συστηματική εξάσκηση λεξιλογίου σε απαιτητικό επίπεδο.

Το βιβλίο περιέχει επίσης την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων, καθώς και τις λύσεις ή προτάσεις λύσεων όλων των ασκήσεων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
Ακουστικό υλικό

Το υλικό εξάσκησης αποτελείται από το βιβλίο και τα ακουστικά κείμενα, που διατίθενται ως δωρεάν download. Περιέχει ποικιλία ασκήσεων κατανόησης ακουστικών κειμένων και προφορικής έκφρασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat C2 και το ÖSD Zertifikat C2. Στα πλαίσια αυτά, η ακουστική κατανόηση έχει ως κύριο άξονα ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και διαλέξεις απαιτητικού γλωσσικού επιπέδου, που συνοδεύονται από ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, αλλά και ασκήσεις που εξασκούν την τήρηση σημειώσεων.

Στην προφορική έκφραση εξασκείται η προετοιμασία παρουσιάσεων, η περίληψη και η συζήτηση. Το υλικό προετοιμασίας ολοκληρώνεται με μια συστηματική εξάσκηση λεξιλογίου σε απαιτητικό επίπεδο.

Το βιβλίο περιέχει επίσης την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων, καθώς και τις λύσεις ή προτάσεις λύσεων όλων των ασκήσεων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
Ακουστικό υλικό
ISBN: 978-3-19-847493-8
Συγγραφέας: Anneli Billina
Επίπεδο: C2
Top