Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

DaF-Palette 8: Präpositionen GRUNDSTUFE

ISBN: 978-960-7507-71-6
Συγγραφέας: Ελένη Φράγκου
Επίπεδο: A2 - B2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Η Daf-Palette 8 συνοδεύει τους μαθητές των επιπέδων Α1, Α2 και Β1 και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αργότερα για επανάληψη. Οι προθέσεις παρουσιάζονται χωρισμένες σε κατηγορίες και πλαισιώνονται από λεπτομερείς εξηγήσεις στα ελληνικά για τη σωστή χρήση τους καθώς και πολλά παραδείγματα που διευκολύνουν την κατανόηση. 72 ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας εξασφαλίζουν την εμπέδωση.

Τεστ 8
Περιεχόμενα

Η Daf-Palette 8 συνοδεύει τους μαθητές των επιπέδων Α1, Α2 και Β1 και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αργότερα για επανάληψη. Οι προθέσεις παρουσιάζονται χωρισμένες σε κατηγορίες και πλαισιώνονται από λεπτομερείς εξηγήσεις στα ελληνικά για τη σωστή χρήση τους καθώς και πολλά παραδείγματα που διευκολύνουν την κατανόηση. 72 ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας εξασφαλίζουν την εμπέδωση.

Τεστ 8
Περιεχόμενα
ISBN: 978-960-7507-71-6
Συγγραφέας: Ελένη Φράγκου
Επίπεδο: A2 - B2
Top